Zorunlu Kaza Sigortası Avukatı İzmir

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Genel iş kazası avukatı, izmir avukat, izmir iş kazası avukatı
Mevzuatımız, sağlık açısından riskli belirli faaliyet alanlarında iş sözleşmesi kapsamında çalışırken , işverenlerin çalışanları için zorunlu iş kazası sigortası yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır .

Böylelikle, yaralanma veya ölüm durumunda, yani sigorta olayının meydana gelmesi durumunda, yaralı çalışan, sonuçlandırılan poliçe kapsamında sadece işverene değil aynı zamanda sigortacıya da talepte bulunabilecektir.

Zorunlu kaza sigortası ile ilgili ilişkiler, iş kazalarının kurulması, soruşturulması, tescili ve raporlanması Yönetmeliğinde ve “İş kazası” riski için çalışanların zorunlu sigortalanmasına ilişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir.

İş Kanunu (LC), Sosyal Güvenlik Kodu (CSR) ve Sigorta Kodu (IC) yardımcı bir şekilde uygulanır. Hukuk pratiğimizde, bu tür davalarda ve sigorta hukukunun genel alanında sağlam deneyime sahibiz .

İş yerinde kaza tespit etmek ve ilan etmek
İşyerinde geçici iş göremezlik, kalıcı iş göremezlik veya iş nedeniyle ölüm olarak ifade edilen iş kazası meydana geldiğinde, işveren Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu’na (NSSI) bir beyan vermekle yükümlüdür .

Üçten fazla kişinin yaralandığı veya sakatlığa veya ölüme yol açtığı iş kazaları için Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından, aşağıdaki verileri içeren bir protokol yayınlanır : işveren; kazazedeler; kazanın yeri ve zamanı; hasarın şekli ve hasara neden olan maddi faktör; yasa ihlalleri; ihlal vb. işleyen kişiler

Zorunlu iş kazası sigortası için tazminat alabilmek için, bir sigorta olayı meydana gelmiş olmalıdır, yani iş kazası, NSSI bölge bölümüne sunulan kendi soruşturmasını yürütmek ve bir rapor hazırlamakla yükümlü olan işveren tarafından rapor edilmiş olmalıdır.

Çoğu zaman, işverenler harekete geçmeyi reddeder ve sonuçlandırılan iş kazası sigortası hakkında bilgi vermez , çünkü bu, mağdurun kendilerine karşı olası taleplerine yol açar. İşverenin işteki kaza ve akdedilen sigorta sözleşmeleri ile ilgili bilgileri reddetme hakkına sahip olmadığını bilmek önemlidir.

Sanat kurallarına göre . 3 para. İş kazalarının tespiti, soruşturulması, tescili ve raporlanması Yönetmeliğinin 3. Maddesi , işveren NSSI nezdinde iş kazasını ilan etme prosedürüne uymazsa, mağdur veya mirasçıları kazadan sonra on iki ay içinde beyanı verme hakkına sahiptir .

Kaza sigortası davaları
Kazanın mesleki nitelikte olduğu, yani sigortalı bir olay meydana geldiği usulüne uygun olarak tespit edildikten sonra, hem sigortacıya hem de işverene yöneltilebilecek bir tazminat talebinde bulunulmalıdır .

Sanatta. İş Kanunu’nun 200’ü, işyerinde meydana gelen bir kaza veya meslek hastalığından kaynaklanan ve geçici iş göremezlik, yüzde 50 ve üzerinde kalıcı olarak azalan çalışma kapasitesi veya işçinin ölümünden dolayı, işverenin sorumlu olduğunu belirtir. Yetki veya çalışanlarından biri, bunların meydana gelmesinden sorumlu olacaktır .

Bu maddeye göre ödenmesi gereken tazminat, çalışanların sigortalanması için yapılan sözleşmeler kapsamında sigorta tazminatlarından alınan tutarlar kadar azaltılır. Eğer sigorta tazminatı kazadan kaynaklanan tam zararları karşılamıyorsa, işverenden ödenmeyen kalan kısmı bize tazmin etmesini isteyebiliriz .

Bu tür sigorta sözleşmeleri kapsamındaki durumlarda, zarar gören taraflar, taleplerini doğrudan sigortacıya karşı yapma hakkına sahiptir. Bunun tazminat miktarı açısından avantajları vardır, çünkü çoğu durumda sigorta sözleşmesine göre işverenin vadesi gelenden daha yüksektir.

Sigorta tazminatının miktarı, “İş kazası” riski için çalışanların zorunlu sigortası hakkında Yönetmelik ile yapılan sigorta sözleşmesi ve buna ilişkin genel şartlarda belirlenir.

Sigortacıya karşı doğrudan bir hak talebinde bulunmanın bir başka avantajı, sigortalı olay için güvenli tazminat yollarının mevcudiyetidir, ancak işverenlerin, özellikle sermaye sınırlı sorumlu şirketler olduklarında, her zaman böyle bir şeye sahip olmamasıdır .

Yargılama sırasında deneyimli avukat , sigortalı olayın meydana gelmesinin, yani iş kazasının, geçerli olarak imzalanmış bir iş kazası sigorta sözleşmesinin varlığının ve meydana gelen zararlı sonuçların şüphe götürmeyecek şekilde ispatlanması gerektiğini bilir.

İşveren zorunluysa ancak zorunlu kaza sigortası için bir sözleşme imzalamamışsa veya yapılan sözleşmenin geçersiz olduğu ortaya çıkarsa , kazadan kaynaklanan zararların tazmini için tüm sorumluluğu üstlenecek ve mağdura tam olarak tazminat ödemelidir.