İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

İzmir’de boşanma avukatı arayanlar için Avukat Yunus Söyleyici Hukuk Bürosu olarak İzmir’de boşanma avukatı olarak hizmet veriyoruz.

Aile ve Boşanma avukatı olarak aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzmanlığı ve tecrübesi bulunan Avukat Yunus Söyleyici Hukuk Bürosu boşanma alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Boşanma avukatı temel olarak “boşanma avukatı arıyorum” diyenlerin başvurduğu bir avukattır. Adliyelerin yoğunluğu ve bu alanda uzman avukat tutmanın önemi sebebiyle İzmir boşanma avukatları bulmak açısından önemli bir şehirdir. Boşanma davalarının hızlı ve kusursuz bir şekilde sonuçlanması, boşanma sonrasındaki bir takım hukuki sorunlar yaşanmaması açısından boşanma ve aile hukuku konusunda uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz.

Ancak boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunan dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi çoğu zaman ciddi ve telafisi zor hak kayıplarına yol açabilmektedir. Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı boşanma davalarında, tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, boşanma dilekçesi içeriğinde bulunması gereken bir takım kritik ifadelerin yer almaması, dilekçede bulunması sakıncalı olabilecek hususların dilekçeye yazılması, delillerin gereği gibi belirtilmemesi, Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda (HMK) belirlenmiş olan kesin sürelerin kaçırılma ihtimali, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların çok ciddi hak kaybına uğramasına hatta sonradan aleyhlerine açılabilecek bir takım davalara neden olabilmektedir. Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman olan bir boşanma avukatı ile hareket edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir.

Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, boşanma protokolü, evliliğin iptali, mal rejimi, nafaka davası, velayet davası ve velayet değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması konularında uzman olan bir avukattır. Dolayısıyla aile hukuku alanına giren bu tür davalarda olumlu netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından boşanma uzmanı bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Boşanma davaları ve aile hukukuna giren diğer davalar sıkı usül kurallarına bağlı olduğundan yapılacak bir takım hataların maalesef telafisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma avukat aramak ve boşanma alanında tanınmış avukat bulmak boşanma davalarının kusursuz seyri ve lehe sonuçlanması için gereklidir.

Boşanma Avukatı ile Hızlı ve Sorunsuz Boşanmak

Kuşkusuz en iyi ve en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve boşanma sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer eşler arasındaki evlilik en az 1 yıl sürdüyse anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik, çekişmeli bir boşanma davasına kıyasla boşanma avukatı ile daha hızlı bitirilebilir. Ancak İzmir, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde adliyelerdeki iş yoğunluğundan dolayı boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü olarak 3 – 5 ay sonrasına gün verilmektedir. Dava, eksiksiz açılsa ve ilk duruşmada boşanma kararı çıksa bile, gerekçeli kararın yazılması, tebliği, istinaf süresinin dolması gibi süreçler de en az 2-3 ay sürdüğünden anlaşmalı bir boşanma davası en iyi ihtimalle 6 aylık bir süreci kapsayabilmektedir. Ancak bu alanda uzman ve ünlü boşanma avukatları ile hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süre 3-5 güne kadar indirilebilmektedir.

Dolayısıyla herhangi bir sebeple hızlı bir boşanma süreci yaşamak isteyen kişilerin aile hukuku avukatları ile çalışması boşanma süresini ciddi oranda kısaltabilecektir. “En iyi boşanma avukatı” ya da “ünlü boşanma avukatı” olarak adı duyulan avukatlar genelde boşanma konusunda uzman olarak bilinse de kuşkusuz 60.000 civarındaki baro üyesi bulunan bir şehir olarak İzmir boşanma avukatı bulmak açısından ideal bir şehirdir. Ayrıca çalışacağınız avukatın boşanma avukatı olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını anlamanın bir başka yolu da avukatın CV’sini incelemektir ki avukatın kaç yıllık tecrübesi olduğu ve hangi alanlarda çalıştığı bu sayede öğrenilebilir.

Boşanma Avukatı ve Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açmak için sebepler Medeni Kanun’da sınırlı sayıda olmak üzere gösterilmiştir. Boşanma sebepleri kısaca zina, cana kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evliliğin birliğinin sarsılması bir başka deyişle şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davasının bu altı sebepten birisine dayanılarak açılması gerekir. Uygulamada boşanma avukatları, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılacak boşanma davalarını ispat kolaylığı bakımından diğer boşanma sebeplerine göre daha pratik bulmaktadırlar. Bu itibarla Türkiye’de açılan boşanma davalarının çok büyük bir bölümünün sebebi evlilik birliğinin sarsılması veya başka bir ifadeyle şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmaktadır. Boşanma avukatı olarak bizler de kimi durumlarda asıl boşanma sebebi başka olsa bile ispat kolaylığı ve pratiklik bakımından şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmayı daha uygun görmekteyiz.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları temel olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2 çeşittir. Anlaşmalı boşanma davaları daha az maliyet ve zaman gerektirdiğinden her zaman çekişmeli bir boşanma davasına göre daha avantajlıdır. Bir boşanma davası boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabileceği gibi çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası, şartların oluşması halinde davanın her aşamasında sonradan anlaşmalı bir boşanma davasına dönüşebilmektedir. Ancak bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılabilmesi için taraflar her hususta tam bir mutabakata varması gerekir. Eğer taraflardan birinin talebini diğer taraf kabul etmiyorsa anlaşma zemini oluşmayacaktır. Dolayısıyla boşanmak isteyen tarafların öncelikle anlaşmalı boşanma zemini araması, eğer taraflar anlaşmalı boşanmada mutabık olamıyorsa son noktada çekişmeli boşanma davasını tercih etmelidir.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatlarının Rolü

Yukarıda belirttiğimiz gibi en hızlı ve en iyi boşanma şekli, her iki tarafın boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda uzlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer evlilik en az 1 yıl sürmüş ise boşanma avukatı tarafından hazırlanmış boşanma protokolü ile anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik çekişmeli bir boşanma davasına göre çok daha hızlı bir şekilde hatta tek bir celsede sonlandırılabilmektedir. Ancak İzmir, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde adliyelerdeki iş yoğunluğundan dolayı boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü olarak 4 veya 5 ay sonrasına duruşma günü verilmektedir. Dolayısıyla boşanma sürecinin kısaltılması ve davaların hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanması bakımından boşanma avukatları ile çalışmak son derece önemlidir.

Anlaşmalı bir boşanma davasından her şeyin yolunda gittiği ve hiç bir eksikliğin olmadığı varsayılarak ilk celsede boşanma kararının alındığı düşünülse dahi boşanma süreci 6 ayı bulabilmektedir. Zira, gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliğ edilmesi, temyiz süresinin geçmesi gibi hukuki süreçler zaman almaktadır. Ancak boşanma avukatı ile hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süreler 3-5 güne kadar indirilebilmekte ve boşanma avukatı ile hızlı boşanmak mümkün olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları ise genelde şahitlerin dinlendiği en az 4-5 celse süren ve anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun zaman alan davalardır. Davanın temyiz edilerek Yargıtay’a taşınma ihtimalinin de dikkate alınırsa yerel mahkemede sonuçlanan ve temyiz edilen bir boşanma davası 2 ile 5 yıl sürebilmektedir. Ancak davanın boşanma avukatı tarafından takip edilmesi her bakımından boşanma sürecinin hatasız ve en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Boşanma Avukatı Avukat Yunus Söyleyici boşanma hukuku hakkındaki açıklamaları:

Boşanma Avukatı ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanma protokolü boşanmanın adeta anayasası niteliğinde olan ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarını ve tarafların hak ve borçlarını düzenleyen ve halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen bir aile hukuku sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi kadar önemli olan boşanma protokolü çoğu zaman dava dilekçesinden daha kritik öneme sahip olduğundan protokolünün mutlakla boşanma avukatı tarafından hazırlanması kritik bir öneme sahiptir. Boşanma protokolünde temel olarak tarafların birbirlerinden tazminat veya nafaka talebi olup olmadığı, eğer müşterek çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde olacağı, diğer eşin çocukla iletişimi gibi konular yer alır. Ancak Medeni Kanun hükümlerine uygun olmak şartıyla boşanma protokolüne eşlerin sahip olduğu mal varlıkları, boşanan eşin taşıyacağı soyadı, çocuğun eğitim masrafları gibi pek çok farklı konuda özel hükümler konulabilmektedir.

Boşanma Protokolünün Avukat Tarafından Hazırlanmasının Önemi

Boşanma protokolleri tarafların kişisel ve hukuki durumuna göre tamamen kişiye, davaya ve olaya özgü hazırlanması gerektiğinden, tüm anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart boşanma protokolü yoktur. Tarafların özel durumuna göre protokolde mutlaka bulunması maddelerin boşanma avukatı tarafından hazırlanması gerekir. Protokolde bulunması gereken özel bir maddenin bulunmayışı, boşanma davasıyla her şeyin bittiği sanılırken bir anda özel bir davanın muhatabı olunması sonucunu gündeme getirebilir. Benzer şekilde tazminat veya nafakaya ilişkin maddelerde bir takım hukuki eksiklilerin bulunması tarafların tazminat ve nafaka alacağını dahi tehlikeye sokabilir veya eşleri ciddi bir borç yükü altında bırakabilir. Bu itibarla boşanma protokolünün mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını veya en azından incelenmesini kesinlikte tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davası ne kadar sürer? Hızlı Boşanmak mümkün mü?

Boşanma avukatlarına en sık sorulan soruların başında dava süresi gelmektedir. Boşanma davaları, davanın açıldığı yere, davanın türüne ve hangi gerekçeyle açıldığına, dava konusu olayların karmaşıklığına ve boşanma uzmanı olan bir avukat ile hareket edilip edilmediğine göre farklı süreler alabilmektedir. İster çekişmeli isterse anlaşmalı boşanma davası söz konusu olsun, hataların oluşmasına meydan verilmeden ve usül hataları yapmadan sorunsuz ve en hızlı şekilde boşanmak için boşanma avukatı ile hareket edilmesi son derece önemlidir. Bu konuda daha detaylı bilgiler için boşanma davası hakkında sorulan sorulara verdiğimiz yanıtları inceleyebilirsiniz.

Boşanma Avukatı İle Hızlı ve Sorunsuz Boşanmak

Boşanma davalarının hızlı boşanmak ve daha önemlisi boşanmanın kusursuz bir şekilde sonuçlanması, boşanma sonrasındaki bir takım hukuki sorunlar yaşanmaması açısından boşanma hukuku konusunda uzman ve tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Ancak boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunacak dilekçe veya boşanma protokolü örnekleriyle hareket edilmesi çoğu zaman ciddi hukuki problemlere yol açabilmektedir.

Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı boşanma davalarında, boşanma avukatı olmaksızın dava açılması davanın aleyhe sonuçlanması gibi gibi bir takım kritik hataları neden olabilmektedir. Örneğin, boşanma sebeplerinin yanlış ileri sürülmesi, tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi sık yapılan hatalardandır. Aynı şekilde dilekçede bulunması gereken hususların yer almaması ve usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların çok ciddi hak kaybına uğramasına neden olabilmektedir. Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman boşanma avukatıyla hareket edilmesi boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz ilerlemesi bakımından her zaman tavsiye edilmektedir.

Boşanma Avukatı İzmir

Boşanma avukatı İzmir gibi büyük şehirlerde daha mevcutken, nispeten küçük şehirlerde salt boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmak veya boşanma avukatı tavsiyesi almak kolay olmayabilir. Ancak İzmir’da faaliyet gösteren Avukat Yunus Söyleyici Hukuk Bürosu boşanma davalarında tecrübeli bir hukuk bürosu olarak boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz sonuçlanması bakımından boşanma avukatı olarak avukatlık hizmet vermektedir. İzmir Avrupa Yakasında faaliyet gösteren Avukat Yunus Söyleyici Hukuk Bürosu’nun ünlü boşanma avukatları ile çalışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzmir boşanma avukatı olarak amacımız davalarda en iyi sonucu alabilmektir.

İzmir boşanma, İzmir boşanma avukatı, İzmirde boşanma avukatı, İzmir boşanma avukatları, İzmir boşanma avukatı, İzmir boşanma avukatları, İzmir boşanma avukatı numarası, İzmir boşanma avukatı telefon numarası