Ceza Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

İzmir’de ceza avukatı arayanlar için tecrübeli ve ceza davası dosyanız için en iyi karar için İzmir Ceza Avukatı Yunus Söyleyici’den randevu alarak görüşebilirsiniz.

Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir. İzmir Ceza Avukatı Yunus Söyleyici Hukuk Bürosu olarak bu davalarda müvekkillerimize avukatlık yapıyoruz. Bu davalarda uzmanlaşan avukatlara ise ceza avukatı denmektedir. Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle uzman ceza avukatı ihtiyacı büyük önem taşımaktadır.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, kamu hukuku alanına giren hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunda suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza kavramı, bu dalın genel ilkeleri, suçun ortadan kalkma nedenleri, cezayı ortadan kaldıran nedenler gibi ilkeler yer alır. Özel ceza hukuku ise ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin ne olduğunu ve cezalarını belirler.

Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır. Hukuk büromuz avukatları bu dal kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunlar:

 • Avukatlık Hizmetleri
 • Sulh ceza davaları
 • Asliye ceza davaları
 • Ağır ceza davaları
 • Askeri ceza davaları
 • İcra Ceza Davaları
 • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 • Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi

Büromuz Ceza avukatı kadromuzun hukuki hizmet verdiği suçlar aşağıda özetlenmiştir:

Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali

Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret

Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal,

haberleşmenin gizliliğini ihlal

Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik

Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında uzman ceza avukatı ekibimizle disiplinli bir şekilde çalışmaktayız. Dava dosyası hakkında net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Ceza hukuku avukatları tüm kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisine sahiptir.
İzmir Ceza Avukatı Yunus Söyleyici Bürosu uzman ceza avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra ceza avukatı arıyorum diyorsanız İzmir genelinde hizmet veren avukatlarımıza iletişim sayfamızdan ulaşıp ceza avukatı talebinde bulunabilirsiniz.