Tazminat Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

İzmir tazminat avukatı arayanlar için Söyleyici Hukuk Bürosu Avukat Yunus Söyleyici’den randevu alarak dava dosyanız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tazminat hukukunu dar kapsamda düşünmemeli geniş anlamda tazminat hukuku olarak değerlendirilmelidir. Hayatımızın her aşamasında hukukla iç içe olduğumuz günümüzde, fark etmesek de yaptığımız her işlem hukuki bir zemin altında toplanmaktadır. Bugün marketten küçük bir sakız alsak dahi market ile aramızda yazısız zımni bir satım sözleşmesi yaptığımızın farkında dahi olmayız. Ya da otele yerleştiğimizde otel ile aramızda tüketici sözleşmesi bulunduğunun farkında olmayız. Veyahut herhangi bir ev kiraladığımızda ev sahibi ile aramızda yazısız bir kira akdi düzenlendiği aklımıza dahi gelmez. En basit şekliyle özel bir hastaneye gittiğimizde hastane ile aramızda hasta kabul sözleşmesi kurulur ve sözleşmeye aykırı bir durumla karşılaştığımız zaman sözleşmeye aykırılıktan ötürü dava açma hakkımızı kullanabiliriz. Tazminat hukukumuzun temeli zarara dayanmaktadır. Zarar olmadan tazminden söz etmek mümkün değildir. Mal varlığımıza ya da maneviyatımıza verilebilecek zararların giderim yolu bu zararların tazmininden geçmektedir. Kişi uğramış olduğu zararın giderimini sağlamak maksadıyla Anayasamızın vermiş olduğu yetkiyi kullanarak hak arama özgürlüğü çerçevesinde tazminat davası açmalı ve zararını hukuk kuralları çerçevesinde giderebilmelidir. Tazminat hukuku bakımından mahkemelerimiz son derece tecrübeli bir vaziyettedir. Kişiler uğramış olduğu zararların giderimini hak kaybına uğramadan hukuk sistemimizde sağlayabilmektedir. Emsal Hukuk bürosu tazminat hukuku alanında sahip olduğu tecrübeyi dava süreçlerine de yansıtabilmekte ve sorunsuzu hedefleyen bir hukuksal yaklaşımla faaliyetlerine devam etmektedir.

Tazminat Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

  • Haksız Fiil Tazminatı Davası
  • Maddi Tazminat Davası
  • Manevi Tazminat Davası
  • Trafik Kazası Tazminat Davası
  • İş Kazası Maddi Tazminat, İş Kazası Manevi Tazminat Davası
  • Sözleşmeye Aykırı Davranma Tazminat Davası
  • Meslek Hastalığı Tazminat Davası
  • Mobbing Tazminat Davası
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası ve sair tazminat davaları.