Yabancılar Avukatı İzmir

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Söyleyici Hukuk Bürosu İzmir’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir.

Söyleyici Hukuk Bürosu;

 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi,
 • Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere hukuki danışmalık verilmesi,
 • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
 • Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi gibi hukuki iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Leave A Reply