İzmir Ticaret ve Şirket Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır. 1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Erdoğan Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Gümrük davaları
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
Ticari şirketlerin alım ve satımı
Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
Ortaklık sözleşmeleri
Kıymetli evrak hukuku
Risk Sermayesi
Sermaye Piyasaları
Kredi sözleşmeleri
Leasing sözleşmeleri
Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Haksız rekabet
Şirket yönetimi
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
Kredi anlaşmaları
Tüketicin korunması
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
Yurtdışı alacak takibi
Yurtdışı yatırım danışmanlığı
Gümrük işlemlerinin yapılması
İhracat tahsillerinin denetlenmesi
İthalat işlemlerinin yapılması
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi

İzmir Söyleyici Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

İzmir Söyleyici Hukuk Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra ticaret ve şirket avukatı arıyorum diyorsanız İzmir genelinde hizmet veren hukuk büromuza iletişim sayfamızdaki telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.