İzmir Sözleşme Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Sözleşmeler hukuku, yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan bu kavramda tarafların birbirlerine olan borçları, hakları ve borç kaynakları düzenlenir.

Sözleşmeler hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmıştır. Önceden sözü senet olarak kabul eden ve yazılı bir sözleşme yapmayan insanlar, şimdilerde, tecrübelerine ve duydukları davalara göre yazılı sözleşme yapmaya başlamışlardır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin uzman kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Erdoğan Hukuk Bürosu olarak taraflar arası sözleşmeleri düzenlerken danışmanlık ve dava hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Dava Hizmetleri
Ortaklık sözleşmeleri davaları
Gayrimenkul sözleşmeleri davaları
Mimarlık sözleşmeleri davaları
Telif hakkı sözleşmeleri davaları
Kira sözleşmeleri davaları
Danışmanlık sözleşmeleri davaları
Hizmet sözleşmeleri davaları
Hisse devir sözleşmeleri davaları
Finansal kiralama sözleşmeleri davaları
Alım-satım sözleşmeleri davaları
Ortaklar arası sözleşme davaları
Sigorta sözleşmeleri davaları
Lisans sözleşmeleri davaları
Alım/ satım sözleşmeleri davaları
Kredi sözleşmeleri davaları
İş sözleşmeleri davaları
Danışmanlık Hizmetleri
Proje finansman sözleşmeleri
Gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri
Gayrimenkul yönetim sözleşmeleri
İnşaat sözleşmeleri (fidic bazlı)
Mimarlık sözleşmeleri
Acentelik sözleşmeleri
Bayilik sözleşmeleri
Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
Telif hakları sözleşmeleri
Kira sözleşmeleri
Danışmanlık sözleşmeleri
Hizmet sözleşmeleri
Hisse devir sözleşmeleri
Ortaklar arası sözleşmeler
Alım satım sözleşmeleri
İş sözleşmeleri
Kredi sözleşmeleri
Lisans sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri

İzmir Söyleyici Hukuk Bürosu olarak belirtilen sözleşme usullerinde dava ve danışmanlık hizmeti verirken müvekkillerimizin farklı sözleşmeler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Belirttiğimiz sözleşme çeşitlerinin dışında taleplere göre sözleşme hukuku kapsamına giren diğer davaları da sonuçlandırmaktayız.