Velayet kimin hakkıdır?

Prensipte, evli olsun veya olmasın ebeveynlerin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Her zaman çocuğun çıkarına olmalıdırlar. Bunlar arasında çocukla kişisel bir ilişki kurma hakkı, çocuğun yetiştirilmesi, eğitimi ve öğretimi ile ilgili karar alma sürecine katılma hakkı, bakım sağlama yükümlülüğü ve nafaka sağlama yükümlülüğü yer alır.