İzmir Nafaka Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Nafaka, hukuk sistemimiz içinde Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. Hukuk sistemimiz içinde birçok duruma ve kişiye göre farklı farklı türlerde nafaka çeşitleri yer almaktadır. Bu yazımızda nafaka çeşitleri ve nafaka davaları hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha detaylı bilgi almak için İzmir Nafaka avukatına müracaat edebilirsiniz.

NAFAKA DAVALARI VE ÇEŞİTLERİ

1-Tedbir Nafakası

2-Yoksulluk Nafakası

3-İştirak Nafakası

4-Yardım Nafakası Tedbir Nafakası

TEDBİR NAFAKASI
Tedbir nafakası boşanma davasından önce ve boşanma davası devam ederken hükmedilebilen nafakadır. Adından da anlaşılacağı üzere bir tedbirdir. Kalıcı bir nafaka çeşidi değildir. Hakim resen yani kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedebilir.

YOKSULLUK NAFAKASI
Yoksulluk nafakası eşe ödenen nafakadır. Boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan eşe bağlanan nafakadır. Dava içerisinde tedbiren yoksulluk nafakasına hükmedilebilir.

İŞTİRAK NAFAKASI
İştirak nafakası çocuğa ödenen nafakadır. Bu nafakanın amacı müşterek çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Hakim resen yani kendiliğinden iştirak nafakası kararı verebilir. İştirak nafakasını velayeti elinde bulundurmayan taraf öder. Dava içerisinde tedbiren iştirak nafakasına hükmedilebilir.

YARDIM NAFAKASI
Kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek kişinin, belirli bir kan hısımlığı bulunan kişilerden talep edebileceği, miktarı ve koşulları hakim tarafından tespit ve takdir edilen nafakadır.

Kural olarak herkes kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek altsoyu (çocuklar ve torunlar), üstsoyu (anne, baba, büyük anne ve büyük babası) ile kardeşlerine mali açıdan yardımda bulunmak yükümlülüğü altındadır.

NAFAKA DAVASINI ERGİN OLMAYAN KİŞİ AÇABİLİR Mİ
Nafaka davasını ergin olmayan çocuk için velayeti elinde bulunduran taraf açabilir. Ancak ergin olan bireyler nafaka istemleri ile alakalı davaları kendileri bizzat açabilir.

NAFAKA DAVALARI NE KADAR SÜRER
Nafaka davaları genel olarak 200 – 300 gün sürmektedir. Her dava için süreler değişkenlik göstermektedir.

NAFAKA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ NE KADARDIR
Nafaka davalarında reddedilen kısım için vekalet ücretine hükmolunmaz. Avukatınıza ödeyeceğiniz ücret ise her AAÜT’den az olmamak üzere avukatça belirlenir.

NAFAKA DAVALARI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR
Nafaka davaları Aile Mahkemelerinde görülür.

izmir avukat boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku