İzmir Kıdem ve İhbar Tazminatı Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Ülkemizde her gün yüzlerce işçi işten ayrılmaktadır. İş ilişkisinin sona ermesi genellikle 2 şekilde olmaktadır.

1.İşveren tarafından fesih

2.İşçi tarafından fesih

Bu makalemizde her fesih türüne göre kıdem ve ihbar tazminatı hakları ele alınacaktır. Daha detaylı bilgi almak için izmir kıdem ihbar tazminatı avukatına danışabilirsiniz.

İŞVEREN TARAFINDAN FESİH
İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesi 2 şekilde feshedilmektedir.

1.Haklı nedenle fesih

2.Geçerli nedenle fesih

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ
İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesi için İş Kanunu Madde 25’te yazılı olan hallerden birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi durumunda işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Ancak işveren yapılan fesihte haklı neden olduğunu belirtmesine rağmen bazı durumlarda ortada haklı bir neden olmamaktadır. Yapılan fesihte haklı bir neden olup olmadığı her somut olaya göre farklılık göstereceğinden bu hususta izmir kıdem ihbar tazminatı avukatına danışmanızda yarar vardır.

İŞVERENİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ
İşveren geçerli nedenle iş sözleşmesini feshettiğinde ise işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca bu durumda işçiye ihbar bildirim süreleri uygulanmalıdır. İşveren feshi gerçekleştirirken ihbar bildirim sürelerine uymazsa işçi ihbar tazminatına da hak kazanır. Geçerli sebeple feshin yapıldığı durumda işçi işe iade davası da açamaz.

İŞÇİ TARAFINDAN FESİH
İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesi 2 şekilde feshedilmektedir.

1.Haklı nedenle fesih

2.Geçerli nedenle fesih

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ
İşçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiği durumda (madde 25) kıdem tazminatına hak kazanır. İşçiye hak ettiği kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmez ise işçi öncelikle arabuluculuk bürolarına müracaat etmeli , buradan bir netice alınamazsa dava açmalıdır. Kıdem ve ihbar tazminatı davalarında olası hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla izmir kıdem ihbar tazminatı avukatına başvurabilirsiniz.

Bu kısımda önemle belirtmek gerekirse iş sözleşmesini işçinin feshetmesi durumunda ihbar tazminatına hak kazanılamaz. İşçinin yapmış olduğu fesih haklı bir fesih olsa dahi ihbar tazminatı hakkı doğabilmesi için işveren tarafından bir fesih yapılması gerekmektedir.

İŞÇİNİN GEÇERLİ NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ
İşçi geçerli bir nedenle iş sözleşmesini feshettiği taktirde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak fesih işçi tarafından yapıldığı için ihbar tazminatına hak kazanılamaz.

İşçiye hak ettiği kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmez ise işçi öncelikle arabuluculuk bürolarına müracaat etmeli , buradan bir netice alınamazsa dava açmalıdır. Kıdem ve ihbar tazminatı davalarında olası hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla izmir kıdem ihbar tazminatı avukatına başvurabilirsiniz.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR
Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplamalarındaki en önemli husus çalışma süresidir. Yapılacak tüm hesaplamalar çalışma süresi üzerinden yapılacaktır.

Kıdem tazminatı hakkı için öncelikle işçinin 1 yıldan uzun süreli bir çalışmasının olması gerekmektedir. İşçi 1 yıldan az süre çalışmış ise bu durumda kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalışma yılı ile en son aldığı brüt maaşın çarpılması kabaca hesap yapmaya yeterlidir. Ancak detaylı ve teknik hesabını sitemizde bulunan TAZMİNAT HESAPLA kısmını kullanarak yapabilirsiniz.

İhbar tazminatı içinde hesaplama tablosu şu şekildedir :

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün) Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün) Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün) Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

KIDEM – İHBAR TAZMİNAYI DAVALARI NE KADAR SÜRMEKTEDİR
Kıdem ve ihbar tazminatı davası açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurmak zorunludur. Eğer arabuluculuk yoluna başvurulmadan dava açılırsa bu durumda dava usulden reddedilecektir.

Arabuluculuk süreci 3 hafta sürmektedir. Anlaşma sağlanamaması durumunda açılacak olan dava ise yaklaşık 300 gün sürecektir. Sürelerin bazı durumlarda uzaması ve kısalması da mümkündür. Açılacak olan kıdem ve ihbar tazminatı davasında hak kaybı yaşamamak için izmir kıdem ihbar tazminatı avukatına müracaat edebilirsiniz.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ KAÇ PARADIR.
Kıdem ve ihbar tazminatı davalarında vekalet ücreti Avukatlık asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında belirlenir. Hukuk büromuz tarafından vekalet ücreti bilgisi almak için büromuzu arayabilirsiniz.