İzmir İşe İade Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Ülkemizde her gün onlarca işçi işten ayrılmaktadır. İş ilişikisinin sona ermesinde çoğu zaman işverenin haksız gerekçelerle yapmış olduğu fesih gelmektedir. İşte bazı durumlarda işçileri iş sözleşmesinin haklı bir neden olmadan feshedildiğinden bahisle işe iade davası açabilirler.

İŞE İADE DAVASI AÇABİLME KOŞULLARI

1) İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olması gerekir.

2) İşçi bu işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır. (Yer altı işlerinde çalışan işçi için bu şart gerekli değildir.)

3) İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.

4) İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamak gereklidir.

5) İş akdinin haksız yere işveren tarafından feshedilmiş olması gerekmektedir.

İŞE İADE DAVASI SONUNDA NE KARAR VERİLİR

İşe iade davalarında işçinin davasında haklı bulunması durumunda işçi boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatına hak kazanır. Uygulamada Söz konusu tazminatların genellikle 4 ay + 4 ay şeklinde verildiği görülmektedir.

İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİ NE YAPMALIDIR

İşçi işe iade davasını kazandıktan sonra öncelikle kararın kesinleşmesini beklemelidir. Çünkü işe iade davaları kesinleşmeden icrai özellik kazanmaz. Kararın kesinleşmesine mütakiben işçi, 10 gün içinde işverene işe başlama isteğini bildirir bir yazı göndermelidir. Gönderilecek yazının noter kanalı ile gönderilmesi ispat açısından önemlidir.

İŞE İADE DAVASINI SONRASINDA İŞVEREN NE YAPABİLİR

Eğer yapılan yargılama sonucunda mahkemece işçinin işe iadesine karar verilip kesinleşmiş ise ve işçi yasal süresinde işe başlamak üzere bildirimde bulunmuş ise işveren işçiyi işe başlatmaz ve işçinin hak etmiş olduğu boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatını, ve işçinin diğer hak etmiş olduğu işçilik alacaklarını (örneğin kıdem tazminatı) işçiye öder. Bu halde iş sözleşmesi işe başlatılmama anında feshedilmiş kabul edilir.

İŞE İADE DAVALARI NE KADAR SÜRER

İşe iade davaları basit yargılama usulüne tabi olup yaklaşık olarak 6 ay, 1 yıl arasında sürmektedir.

İŞE İADE DAVALARINDA TANIK DİNLENİR Mİ

İşe iade davalarında tanık delili önemli bir yer tutmaktadır. İşe iade davalarında iddiaların ispatı açısından tanık dinletmek mümkündür.

Sizler de İzmir işe iade davaları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için İzmir İşe iade davası avukatı ile görüşmek için hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

izmir avukat – İşe iade davası iş güvencesini sağlayan bir davadır. Kural olarak işe iade davası açmak için avukat tutmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır.